แพคเกจที่คุณเลือกคือ Package A

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Small Business

* ออกแบบเว็บไซต์หน้าละ 2,299 บาท จำนวน 5 หน้า
* ออกแบบหน้าหลักเว็บไซต์ (Home Page) ให้ลูกค้า 2 แบบ ภายใน 3 วัน
* เลือกรูปแบบ 1 แบบ มาเพื่อพัฒนาต่อ
* นำเว็บไซต์ขึ้น online ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่เลือกแบบ และได้รับข้อมูลครบถ้วน

* แถมฟรี ติดตั้งตัวนับสถิติ (google analytic) สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แพคเกจที่คุณเลือกคือ Package B

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Medium Business

* ออกแบบเว็บไซต์หน้าละ 2,299 บาท จำนวน 10 หน้า
* ออกแบบทางเลือกหน้าหลักเว็บไซต์ (Home Page) ให้ลูกค้า 3 แบบ ภายใน 3 วัน
* เลือกรูปแบบ 1 แบบ มาเพื่อพัฒนาต่อ
* นำเว็บไซต์ขึ้น online ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่เลือกแบบและได้รับข้อมูลครบถ้วน

* แถมฟรี แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form)
* แถมฟรี ติดตั้งตัวนับสถิติ (google analytic) สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แพคเกจที่คุณเลือกคือ Package C

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Large Business

* ออกแบบเว็บไซต์หน้าละ 2,299 บาท จำนวน 15 หน้า
* ออกแบบหน้าหลักเว็บไซต์ (Home Page) ให้ลูกค้า 3 แบบ ภายใน 3 วัน
* เลือกรูปแบบ 1 แบบ มาเพื่อพัฒนาต่อ
* นำเว็บไซต์ขึ้น online ภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่เลือกแบบ และได้รับข้อมูลครบถ้วน

* แถมฟรี แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form)
* แถมฟรี ติดตั้งตัวนับสถิติ (google analytic) สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
* แถมฟรี ลงทะเบียนเว็บไซต์เข้าสู่ฐานข้อมูล search engine เบื้องต้น

แพคเกจที่คุณเลือกคือ Package D

ออกแบบเว็บไซต์ด้วยตัวคุณเอง

* ออกแบบเว็บไซต์หน้าละ 1,999 บาท จำนวน

 

หน้า


* ออกแบบหน้าหลักเว็บไซต์ (Home Page) ให้ลูกค้า 3 แบบ
* เลือกรูปแบบ 1 แบบ มาเพื่อพัฒนาต่อ

* นำเว็บไซต์ขึ้น online ภายใน

 

วันทำการ หลังจากที่เลือกแบบ และได้รับข้อมูลครบถ้วน* แถมฟรี แบบฟอร์มส่งอีเมล์ (Contact Form)
* แถมฟรี ติดตั้งตัวนับสถิติ (google analytic) สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
* แถมฟรี ลงทะเบียนเว็บไซต์เข้าสู่ฐานข้อมูล search engine เบื้องต้น

+ ฟังก์ชันเพิ่มเติม

  

แพคเกจที่คุณเลือกคือ Package A

ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Small Business

* ออกแบบเว็บไซต์หน้าละ 2,299 บาท จำนวน 5 หน้า
* ออกแบบหน้าหลักเว็บไซต์ (Home Page) ให้ลูกค้า 2 แบบ ภายใน 3 วัน
* เลือกรูปแบบ 1 แบบ มาเพื่อพัฒนาต่อ
* นำเว็บไซต์ขึ้น online ภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่เลือกแบบ และได้รับข้อมูลครบถ้วน

* แถมฟรี ติดตั้งตัวนับสถิติ (google analytic) สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

+ ฟังก์ชันเพิ่มเติม


  กรอกข้อมูลของท่านชื่อ

?

นามสกุล

?

อีเมลล์

?

มือถือ

?

โทรศัพท์

แฟกซ์

ที่อยู่

?

จังหวัด

?

ประเทศ

?

ข้อความ

? = ข้อมูลสำคัญ


หากไม่ได้รับการตอบรับภายใน 24 ชม. กรุณาติดต่อกลับ ธารณา เบอร์ 02-214-6750
Email : tharana@wvkdesignsolution.com